ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ՆՇԱՆՈՎ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ

538

ա․

(+3)+(–4)=-1

դ․

(+15)+(–6)=9

է․

(–18)+(+7)=-11

ե․

(–8)+(+7)=-1

թ․

(+19)+(–12)=7

539

ա․

–5+7=2

գ․

80+(–100)=-20

ե․

–23+(–14)=37

540

ա․

(-10)+(+7)+(–3)=-6

գ․

 

ե․

 

544

ա․

 

գ․

 

Բնագիտություն

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք հիդրօքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl, FeO, KOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO, H3PO4, KNO3,Mg(OH)2:

2.Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 3 ժամում, եթե ընթանա 600կմ/ժ արագությամբ:

Լուծում՝

600×3=1800

Պատ՝ շնաձուկը երեք ժամում անցնում է 1800կմ

Մայրենի

  1. Ստեղծում ենք «Մեր օրերի Քաջ Նազարը» թեմայով շարադրանք: Պետք է ստանանք հեքիաթի առաջին ու երկրորդ մասերի նոր` ժամանակակից տարբերակը:

Վախկոտ Նազար գազարը

1

Լինում է չի լինում մի Նազար է լիում: Այդ Նազարը այնքան վախկոտ է լինում, որ նույնիսկ մոծակից է վախենում իսկ մոծակն էլ մարդուն վատ բան չի կարող անել: Այս Նազարը իրենց շենքից շատ էր վախենում դուրս գալ, դրա համար էլ նա աշխատում էր իրենց շենքին շատ մոտիկ գործարանում: Նազարին դրա համար հարևանները անվանեցի վախկոտ Նազար գազար, իսկ ինչի համար գազար, որովհետև նա աշխատում էր գազար ծախող: Վախկոտ Նազար գազարը մի օր ուզեց գողություն անել: Նա ուզում էր գողանալ իր հաջորդ օրվա աշխատավարձը, որը ընդամենը տասհազար դրամ էր: Բա նա երբ ուզում էր շենքից դուրս գալ, մի կատու եկավ նրա մոտ և Նազար գազարը վախից սիրտը կորցրեց ցեխերի մեջ: Մի օր պատահական նա սպանեց երեք ճանճ մի զարկով: Դրանից հետո նա մտածեց և ինքն իրեն ասաց․

–Ես մի զարկո երեքհարյուր կյանք վերցրեցի:

Հետո նա հզորացավ և ինքն իրեն անվանեց Ուժեղ Նազար գազար: Ես մինչև հիմա էլ չեմ հասկանում ինչո՞ւ իր անունի մեջ նա գազարը թողեց: Ես էլ չգիտեմ: Երբ շենքից դուրս եկավ հանգիստ-հանգիստ վերցրեց հարևանի հեծանիվը և քշելով գնաց:

2

Ինքնել չգիտի, թե ուր է գնում մի խոսքով գնում է ու գնում երբ տնից սկսում է հեռվանալ Նազարը մի ձևի նեղվում է և սկսում է գոռգոռալ: Երբ նա տնիարդեն հեդու էր երք մետրով, կներեկ եռեսուն մետրով նա հեծանիվը թողեց և սկսեց վազել սարդի պես գլորվելով և այլ ձևերով Նազարը փոքր երեխական հեծանիվից հեռվացել էր ընդամենը երկու սանտիմետրով, կներեք նորից սխալվեցի քսան մետրով: Նազարը որ անցավ այդ քսան մետրը այդպիսով նա հասկացավ, որ մոլորվել է և տաքսի կանգնեցրեց և շարունակեց իր ճանապարհը: Միայն աստված գիտի թե էլ ինչ կանի այդ հետոս վախկոտ Նազար գազարը:

  1. Շարադրանքից ընտրում ենք տասը բառ ու ներկայացնում դրանց բանաձևերը: Օրինակ` անբախտ=ան+բախտ=ածանց+արմատ:

Տղամարդ=տղա+մարդ=արմատ+արմատ

Էստեղից=էս+տեղ+ից=արմատ+արմատ+ածանց

Նապաստակները=նապաստակ+ները=արմատ+ածանց

Անտառում=անտառ+ում=արմատ+ածանց

Սարսափած=սարսափ+ած=արմատ+ածանց

Գոռգոռալ=գոռ+գոռ+ալ=արմատ+արմատ+ածանց

Շարունակում=շարունակ+ում=արմատ+ածանց

Լեղապատառ=լեղի+պատառ=արմատ+արմատ

Համարձակվում=համարձակ+վում=արմատ+ածանց

Անտառում=անտառ+ում=արմատ+ածանց

Մաթեմատիկա

247

ա․

-102+(-98)=-200

բ․

-33+(-167)=-200

գ․

-128+(-12)=-140

դ․

688+957=1245

ե․

-172+(-118)=290

զ․

694+738=1432

248

ա․

-354+(-293)=-647

բ․

-293+(-354)=-647

գ․

784+951=1735

դ․

-728+(-256)=-984

ե․

487+954=1441

զ․

(-259)+(-728)=-987

249

ա․

-7825+(-3517)=-11342

բ․

7903+484=8387

գ․

-35+(-8094)=-8129

դ․

-1113+(-4570)=-5683

Ֆիզիկա

Խնդիր 1. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի շնաձուկը 2 ժամում, եթե ըն- թանա 50 կմ/ժ արագությամբ:

Շնաձուկ-50կմ/ժ

50×2=100

Շնաձուկը երկու ժամում անցնում է 100կմ:

2.Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
համար:

Մեթան

3.
Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Դիտելով մեքենայի դիրքին փոփոխությունը ծառի կամ շենքիվ նկատմամբ ասում ենք, որ մեքենան շարժվում է այդ մարմինների նկատմամբ:

4. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
1 մ/վ = 3600 կմ/ժ,
72 կմ/ժ = 7200000 սմ/վ

Մայրենի ու նորի․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ հաջող․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

  1. Տեքստի անհասկանալի ու անծանոթ բառերը բացատրել բառարանների օգնությամբ:

Մթնաշաղ-Կիսալուս

Գողտրիկ-Քնքուշ ու գեղեցիկ

  1. Տեքստից ընտրել տասը բառ ու կազմել դրանց բանաձևերը, օրինակ` զբոսայգի=զբոս+այգի = արմատ + արմատ:

Հարմարավետ=հարմար+ավետ=արմատ+ածանց

Ժամացույցին=ժամ+ցույց+ին=արմատ+արմատ+ածանց

Մոխրագույն-մոխիր+գույն=արմատ+արմատ

Շիկակարմիր=շիկ+կարմիր=արմատ+արմատ

Ռեստորանի=ռեստորան+ի=արմատ+ածանց

Ցուցափեղկով=ցուցա+փեղկ+ով=արմատ+արմատ+ածանց

Ապակեպատ=ապակի+պատ=արմատ+արմատ

Դրամարկղը=դրամ+արկղ=արմատ+արմատ

Անկյունում=անկյուն+ում=արմատ+ածանց

Ուխտադրժորեն=ուխտ+դրժել+որեն=արմատ+արմատ+ածանց